Sunday, May 15, 2011

ഏതോ വാര്‍മുകിലിന്‍

ഏതോ വാര്‍മുകിലിന്‍ കിനാവിലെ മുത്തായ്‌ നീ വന്നു .. (2)
ഓമലേ ജീവനില്‍ അമൃതേകാനായ്‌ വീണ്ടും
എന്നില്‍ ഏതോ ഓര്‍മകളായ് നിലാവിന്‍ മുത്തേ നീ വന്നു
ഏതോ വാര്‍മുകിലിന്‍ കിനാവിലെ മുത്തായ്‌ നീ വന്നു ..

നീയുലാവുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം മണ്ണിലുണരുമ്പോള്‍ (2)
മാഞ്ഞുപോയൊരു പൂ താരം പോലും
കൈനിറഞ്ഞൂ വാസന്തം പോലേ
തെളിയും നിന്‍ ജന്മ പുണ്യം പോല്‍ ഏതോ..


ഏതോ വാര്‍മുകിലിന്‍ കിനാവിലെ മുത്തായ്‌ നീ വന്നു .. (2)
ഓമലേ ജീവനില്‍ അമൃതേകാനായ്‌ വീണ്ടും 
എന്നില്‍ ഏതോ ഓര്‍മകളായ് നിലാവിന്‍ മുത്തേ നീ വന്നു
ഏതോ വാര്‍മുകിലിന്‍ കിനാവിലെ മുത്തായ്‌ നീ വന്നു ..

No comments: